Regulamin na czas epidemii covid – 19

Z powodu panującej epidemii, dbając o wasze zdrowie i dobre samopoczucie, wprowadzamy kilka dodatkowych zasad obowiązujących w trakcie zajęć Szkoły Tai Chi Guangfu odbywających się na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Więckowskiego 35, Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przędzalnianej 70 w Łodzi i AWF Warszawa przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie:


1. Podczas wchodzenia i wychodzenia z sal treningowych oraz rozmowy z prowadzącymi zajęcia korzystamy z maseczek lub innych form zakrywania ust i nosa (podczas treningu maseczki mogą być zdjęte).

2. W trakcie ćwiczeń zachowujemy odpowiednią odległość od współćwiczących (najlepiej przynajmniej 2 metry).

3. Na treningi zabierajcie swoje podpisane butelki lub kubki.

4. Nie witamy się przez podanie ręki, sugerujemy tradycyjny chiński ukłon.

5. Przed treningiem i po zakończeniu dezynfekujemy ręce.

6. Należy przestrzegać zasad higieny:
a) jeśli masz ochotę kichnąć lub zakasłać zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej ją wyrzucić i umyć ręce!
b) należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
c) należy unikać przytulania oraz bliskiego kontaktu z innymi uczestnikami zajęć.

7. W treningach nie mogą brać udziału osoby u których występują jakiekolwiek objawy choroby (gorączka, kaszel lub duszności)

8. W zajęciach naszej szkoły nie mogą brać udziału osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą chorą na Covid – 19 lub przebywającą na kwarantannie.

9. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania niniejszego regulaminu.