Czterdzieści Rozdziałów Rodziny Yang cz.III

Czterdzieści Rozdziałów Rodziny Yang

Część III

21. Wyjaśnienie Ortodoksyjnej Praktyki Tai Chi.

Tai Chi jest okrągłe. Niezależnie czy wewnątrz czy na zewnątrz, w górze czy w dole, na lewo czy na prawo nigdy nie opuszcza tej okrągłości. Tai Chi jest kwadratowe. Niezależnie czy wewnątrz czy na zewnątrz, w górze czy w dole, na lewo czy na prawo nigdy nie opuszcza tej kwadratowości. Do wewnątrz i na zewnątrz z okrągłością, atakowanie i wycofywanie się z kwadratowością. Od kwadratowości do okrągłości, i w tył i w przód. Kwadratowość jest do otwierania i rozszerzania; okrągłość jest do ściskania i związywania. Kwadrat i okrąg są najwyższymi normatywnymi standardami. Czy cokolwiek może znaleźć się poza tym standardem? W ten sposób można osiągnąć całkowitą wolność ruchu. Wyżej i głębiej, subtelnie i o wiele bardziej subtelnie, widoczne i niewidoczne, jaśniejsze i jaśniejsze, to idzie wiecznie, bez końca.

22. Wyjaśnienie Lekkości i Ciężkości, Unoszenia się i Zatapiania w Tai Chi.

Podwójny-ciężar jest błędem ponieważ jest nadmiernie pełny; nie jest to tym samym co zatopienie. Podwójne-zatopienie nie jest błędem ponieważ jest w naturalny sposób zwinne; nie jest to tym samym co ciężkość. Podwójne-unoszenie się jest błędem ponieważ jest, po prostu, niesubstancjalne, co nie ma nic wspólnego z lekkością. Podwójna-lekkość nie jest błędem ponieważ jest naturalną zręcznością, która nie może być porówna z unoszeniem się. Pół-lekkie i pół-ciężkie nie są błędami; zbyt-lekkie i zbyt-ciężkie są błędami. Pół oznacza, że osoba jesteś połowicznie zakorzeniony i dlatego nie jest to błąd; zbyt oznacza że jesteś zbyt wykorzeniony i dlatego jest błąd. Gdy ktoś jest zbyt wykorzeniony odejdzie od prawidłowej okrągłości i kwadratowości; gdy ktoś jest połowicznie zakorzeniony, dlaczego miałby odchodzić od kwadratowośći i okrągłości? Pół-unoszący się i pół-zatopiony są błędami z powodu niedostateczności; zbyt-unoszący się i zbyt-zatopiony są błędami nadmiaru. Połowiczna-ciężkość i zbytnia-ciężkość są sztywne i nieuporządkowane; połowicznie-lekki i zbyt-lekki są zwinne lecz nie okrągłe. Pół-zatopiony i zbyt-zatopiony są puste i nieuporządkowane; pół-unoszący się i zbyt-unoszący się są niewyraźne i nie okrągłe. Pódwójna-lekkość, która nie unosi się staje się zwinnością; podwójne-zatopienie, które nie staje się ciężkością staje się żywotnością. Mówimy więc, że najwyższa technika jest lekka i ciężka; połowicznie zakorzenioną jest technika przeciętna. Oprócz tych trzech wszystkie techniki są błędne. Gdy wewnętrzna lekkość jest odsłonięta wyraża się jako przejrzystość zewnętrznej chi, gdy ta płynie do kończyn. Jeśli nie zgłębisz do samego końca technik lekkości, ciężkości, unoszenia się i zatapiania będziesz tracił czas kopiąc studnię i nigdy nie odnajdując wody. Gdy ktoś w mistrzowsko opanuje techniki kwadratowośći, okrągłości i „czterech stron” wraz z wnętrzem i zewnętrzem, grubiaństwem i delikatnością to jest to wtedy wielkie osiągnięcie. Jak można powiedzieć, że „cztery narożniki” odbiegają od teorii kwadratowości i okrągłości? To jest to, co mamy na myśli gdy mówimy, że od kwadratu do okręgu i od okręgu do kwadratu, jednostka całkowicie przekroczy formę i osiągnie sferę najwyższej techniki.

23. Wyjaśnienie Czterech Narożników w Tai Chi.

„Cztery główne kierunki” odnoszą się do czterech stron lub odparowania, ściągnięcia, nacisku i pchnięcia. Jeśli ktoś na początku nie zrozumie zasady mówiącej, że ‚z kwadratowości możemy stosować okrągłość’ i że ‚kwadratowość i okrągłość wymieniają się nieskończenie’, to jak ktoś taki może demonstrować techniki narożników? Jeśli nasze zewnętrzne kończyny lub wewnętrzny duch nie są w stanie wykonać kwadratowych i okrągłych technik czterech stron zaczynamy widzieć błędy lekkości, ciężkości, unoszenie się i zatapiania, w takiej sytuacji pojawia się potrzeba technik czterech narożników. Na przykład: połowiczna-ciężkość i zbytnia-ciężkość sprawiają, że człowiek staje się sztywny i nieuporządkowany w naturalny sposób prowokując pojawienie się technik czterech narożników – zaczepienia, rozczepienia, uderzenia łokciem i odbicia barkiem. Na tej samej zasadzie, podwójny-ciężar i będące jego rezultatem przepełnienie również wyrazi się w technikach narożników. Praktycy z błędną techniką nie mają innego wyboru poza wyrównywaniem tej słabości poprzez użycie technik narożników usiłując w ten sposób powrócić do prawidłowej okrągłości i kwadratowości. Choć praktykujący najniższego stopnia muszą uciekać się do uderzania łokciem i barkiem aby wyrównać swoje braki, nawet najbardziej zaawansowani praktycy muszą zdobyć umiejętności zaczepiania i rozczepiania aby powrócić do prawidłowej formy. Jest więc funkcją technik czterech narożników wyrównywanie niedostatków w zasadzie sztuki.

24. Objaśnienie Talii i Korony Głowy jako Pionu i Równowagi w Tai Chi.

Korona głowy jest jak pionowa linia i dlatego mówimy o „podwieszeniu do korony głowy”. Dwa ramiona są jak odważniki, które krążą w lewo i w prawo. Talia jest jak rdzeń wagi. Gdy ktoś stoi jak pionowa linia i waga to najmniejsze odchylenie w lekkości, ciężkości, unoszeniu się czy zatopieniu będzie oczywiste. Pionowa linia podwieszona do głowy i podstawa równowagi mieszcząca się w talii łączą punkt wei-lu w kroczu i punkt hsin-men na koronie głowy.

Szczyt i dno ciała jednoczy jedna nić;
Wszystko opiera się na skrętach dwóch ramion wagi.
Poprzez ruch odmierzaj cale i drobiny;
Ty sam możesz odróżnić dokładny przedział.
Za jednym ruchem sygnałowej flagi;
Koła obydwu ming-men zaczynają się kręcić.
Gdy rozkazy wydaje umysł, chi wkracza do akcji jak chorągwie wojska,
I naturalnie doświadczamy całkowitej wolności ruchu.
Teraz ciało jest zwinne,
A ty stałeś się stalowym arhatem.
Podczas sparringu, w tył i w przód,
Prędzej czy później odniesiesz sukces.
Gdy nawiązujesz kontakt – odrzuć przeciwnika,
Lecz nie potrzebujesz ciskać ich do nieba.
Zachowując spokój,
Możesz odrzucić przeciwnika na wielką odległość jednym oddechem.
To słowne nauczanie musi być przekazywane w sekrecie;
Otwórzcie bramę i ujrzyjcie niebo.

25. Objaśnienie Symbolu Tai Chi, Czterech Pór Roku i Pięciu Chi.

Wiosna
Drewno
Dźwięk: hsu
WSCHÓD

Lato

Ogień
Dźwięk he
POŁUDNIE

Jesień

Metal

Dźwięk hsi

ZACHÓD

Wdech-Wydech
Ziemia
Centrum
PÓŁNOC
Dźwięk ch’ui
Woda
Zima

26. Wyjaśnienie Podstaw Krwi i Chi w Tai Chi.

W ludzkiej fizjologii krew posiada funkcję odżywczą, a chi funkcję obronną. Krew krąży w ciele, błonach i ramionach; chi krąży w kościach, ścięgnach i naczyniach krwionośnych. ścięgna i paznokcie są pochodnymi kości; włosy na czaszce i na ciele są pochodną chi. Gdy krew jest obfita włosy na czaszce i na ciele są zdrowe; gdy ilość chi jest wystarczająca ścięgna i paznokcie są mocne. Zatem, odwaga i siła krwi i chi wyraża się w zewnętrznej sile kości, skóry i włosów; esencja i funkcja chi i krwi wyraża się w wewnętrznej sile ciała, ścięgien i paznokci. Chi zależy od obfitości bądź niedoboru krwi; krew zależy od podnoszenia się i opadania chi. W koło i w koło bez końca, ciało nigdy nie może zakończyć tego procesu.

27. Wyjaśnienie Siły i Chi w Tai Chi.

Chi przemieszcza się błonami, kośćmi, ścięgnami i naczyniami krwionośnymi; siła pochodzi się z krwi, ciała, skóry i kości. Zatem, ci, którzy posiadają wielką, brutalną siłę mają zewnętrzną moc w swojej skórze i kościach – formie fizycznej. Ci, którzy posiadają wielką chi mają moc wewnętrzną w swoich ścięgnach i naczyniach krwionośnych – fizycznym wizerunku. Chi-krew manifestuje się w mocy wewnętrznej; krew-chi wyraża się w mocy zewnętrznej. Jeśli zrozumiecie funkcje chi i krwi w naturalny sposób zrozumiecie też źródło mocy i chi. Jeśli zrozumiecie naturę chi i mocy w naturalny sposób pojmiecie różnicę pomiędzy używaniem mocy, a wprawianiem chi w ruch. Krążenie chi w ścięgnach i naczyniach krwionośnych i używanie siły w skórze i kościach różnią się bardzo od siebie.

28. Wyjaśnienie Stóp, Cali, Części Setnych i Części Tysięcznych w Tai Chi.

W swoim treningu powinieneś najpierw ćwiczyć otwieranie i rozszerzanie, a później ściskanie i zwartość. Po tym jak zgłębisz otwieranie i rozszerzanie zwróć uwagę na ściskanie i zwartość; gdy ściskanie i zwartość zostaną zgłębione zwróć uwagę na stopy, cale, części setne i części tysięczne. To, wtedy jest wyjaśnieniem zasady stóp, cali, części setnych i części tysięcznych. Teraz, stopę tworzy dziesięć cali, dziesięć setnych części tworzy cal, a setną część tworzy dziesięć części tysięcznych. To jest miara. Mówimy więc, że sparring jest sprawą miary. Jeśli zrozumiesz miarę będziesz wstanie pojąć stopy, cale, części setne i części tysięczne. Jeśli chcesz zrozumieć miarę; czy jest to możliwe bez sekretnych nauk?

29. Wyjaśnienie Błon, Naczyń Krwionośnych, ścięgien i Punktów Akupunkturowych w Tai Chi.

Kontrolowanie błon, chwytanie naczyń krwionośnych, łapanie ścięgien i pieczętowanie punktów akupunkturowych to przykłady umiejętności, do opanowania których można dążyć dopiero jeśli zgłębiło się stopy, cale, części setne i części tysięczne. Jeśli możesz kontrolować błony przeciwnika, jego krew nie może krążyć swobodnie; jeśli możesz chwycić za naczynia krwionośne przeciwnika, jego chi będzie miała trudności z krążeniem; jeśli złapiesz za ścięgna przeciwnika, to nie będzie on w stanie się kontrolować; jeśli możesz zapieczętować punkty akupunkturowe przeciwnika, zemdleje on. Łapanie za błony i kontrolowanie ich doprowadzi blisko do śmierci. Jeśli potrafisz wydobyć naczynia krwionośne i chwycić za nie przeciwnik będzie taki, jak by był martwy. Jeśli możesz wyizolować ścięgna i złapać je, złamie to moc przeciwnika. Pieczętowanie punktów śmiertelnych zakończy życie przeciwnika. Podsumowując, jak możliwe jest aby przeciwnik był w stanie się kontrolować jeśli pozbawisz go chi, krwi lub ducha, jednakże mistrzostwo w technikach kontrolowania, chwytania, łapania i pieczętowania jest niemożliwe bez prawdziwego nauczania.

30. Objaśnienie Terminologii Tai Chi.

Złamanie, wygięcie, uderzenie i odbicie (walnięcie) odnoszą się do nas samych i do przeciwnika. Nacisk w dół, tarcie, pchnięcie i złapanie odnoszą się do nas samych i do przeciwnika. Otwarcie, zamknięcie, uniesienie i opadnięcie odnoszą się do nas samych i do przeciwnika. Te dwanaście terminów opisuje techniki ręczne. Zgięcie, rozszerzenie, ruch i spoczynek odnoszą się do nas samych i do przeciwnika. Uniesienie, upuszczenie, przyspieszenie i zwolnienie odnoszą się do nas samych i do przeciwnika. Unikać, zawracać, prowokować i wstrzymywać odnoszą się do nas samych i do przeciwnika. Te dwanaście terminów opisuje naszą chi i techniki ręczne przeciwnika. Skręcić, zamienić, atakować i wycofywać się odnoszą się do naszego ciała i do kroków przeciwnika. Spoglądać w lewo, patrzeć w prawo, naprzód i wstecz (lub spoglądać w przód, spoglądać w lewo i patrzeć w prawo) odnoszą się do naszych oczu i technik ręcznych przeciwnika. Te osiem terminów opisuje naszego ducha. Łamać (przerywać), łączyć, pochylać się w przód i pochylać się w tył. Te cztery terminy opisują świadomość i moc. Łączyć – opisuje ducha i chi. Pochylać się w przód i pochylać się w tył – opisują ręce i stopy. Moc łamie się lecz świadomość się nie łamie; świadomość łamie się lecz duch się nie łamie. Gdy wszystkie trzy, moc, świadomość i duch, się łamią uciekacie się do pochylania w przód lub w tył, ponieważ ręce i nogi straciły kontakt i oparcie. Pochylać się w przód i pochylać się w tył oznacza wyginać się w łuk. Aby uniknąć wyginania się w łuk należy zerwać (złamać) i ponownie połączyć. W terminach sparringu, pochylanie się w przód i pochylanie się w tył oznaczają poważną sytuację. W każdym momencie unikaj przerwania w umyśle, ciele, rękach i stopach. Jeśli straciłeś połączenie nie usiłuj pochylać się w przód czy w tył. Jeśli chcesz uzyskać zdolność do przerywania (łamania) i ponownego łączenia, musisz być w stanie obserwować ukryte i odsłaniać subtelne. Ukryte i subtelne oznacza, że wydaje się, że przerwanie istnieje, lecz naprawdę nie istnieje; obserwowanie i odsłanianie oznacza, że wydaję się, że połączenie istnieje, lecz naprawdę nie istnieje. Łączenie i łamanie, łamanie i łączenie. Gdy świadomość, umysł, ciało, substancja, duch i chi staną się biegłe w ukrywaniu i ujawnianiu, po cóż ktoś miałby się obawiać braków w przyklejaniu, przyleganiu, łączeniu i podążaniu.

Artykuł pobrany ze strony: www.szkolataichi.com Mariusza Sroczyńskiego