Regulamin szkoły

Regulamin  Szkoły Tai Chi Guangfu

INFORMACJE OGÓLNE
1. Zajęcia w ramach Szkoły Tai Chi Guangfu prowadzone są przez Radosława Węglarza  i wyznaczonych przez niego asystentów.

2. Uczestnik przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest do:
– zapoznania się z regulaminem zajęć,
– wypełnienia formularza uczestnictwa ,

ZDROWIE
3. Uczestnicy przystępujący do zajęć w Szkole Tai Chi ćwiczą na własną odpowiedzialność.
4. Prowadzone zajęcia, mimo potencjalnego pozytywnego wpływu na zdrowie, nie mogą być traktowane jako metody leczenia. Nie mogą one również zastąpić konsultacji lekarskich. Mogą natomiast wspomagać proces leczenia po zaleceniu i konsultacji lekarskiej.
5. Przed rozpoczęciem nauki w Szkole Tai Chi Guangfu uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich dolegliwości i odchyleń od zdrowia.
6. W przypadku: choroby serca, dyskopatii, zwyrodnienia kręgosłupa, daleko lub krótkowzroczności, odklejania się siatkówki, jaskry, wysokiego ciśnienia krwi, doznanych kontuzji, przebytych operacji oraz nerwicy należy złożyć pisemne oświadczenie.
7. W przypadku braku świadomości o występowaniu i charakterze schorzeń, prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za ich uaktywnianie, czy też zaostrzanie się.
8. Niedozwolone jest przystępowanie do zajęć pod wpływem jakichkolwiek środków zmieniających świadomość.
9. Nie należy przystępować do zajęć po obfitym posiłku. Zalecane jest odczekanie min. półtorej godziny. Dozwolone jest picie niewielkich ilości napojów w trakcie przerwy i treningu.
10. Niewskazana jest praktyka bezpośrednio po solarium, masażu czy długotrwałym przebywaniu na słońcu.
11. Uwaga! Wszelkie dolegliwości i kontuzje zgłaszamy każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć a w przypadku zaistniałej niepokojącej sytuacji w trakcie zajęć natychmiast zgłaszamy to nauczycielowi!

PRZYSTĘPUJĄC DO TRENINGU
12. Przebieramy się w szatni w odpowiedni strój zapewniającą swobodę ruchów. Ćwiczymy we właściwym do tego typu treningu sportowym obuwiu. Buty i okrycie wierzchnie zostawiamy w szatni.
13. Torby oraz cenne przedmioty należy zabrać ze sobą do sali, w której odbywają się zajęcia. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na sali Szkoła Tai Chi Guangfu nie odpowiada.
14. Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć telefony komórkowe.
15. Na zajęcia przychodzimy punktualnie, najlepiej 10 minut przed rozpoczęciem, aby wyciszyć się i przygotować do sesji. Wchodzenie po czasie przeszkadza i rozprasza uwagę osób ćwiczących.
16. W sytuacji spóźnienia się na trening nie wchodzimy na salę w trakcie medytacji aby nie przeszkadzać ćwiczącym. Czas oczekiwania wykorzystujemy na wyciszenie się.
17. W trakcie ćwiczeń należy stosować się do poleceń prowadzącego oraz zachowywać się w sposób nieutrudniający prowadzenie zajęć.
18. Jakiekolwiek wątpliwości co do ćwiczeń można wyjaśnić z prowadzącym przed lub po zajęciach oraz w przerwach w trakcie treningu.
19. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku na sali oraz w przebieralni.

OPŁATY
20. Dla osób chcących rozpocząć naukę pierwsze zajęcia są bezpłatne.
21. Wysokość oraz forma opłat podane są w cenniku.
22. Opłatę wnosimy najdalej do dziesiątego dnia każdego miesiąca przelewem na konto: 50 1140 2004 0000 3402 8164 0804

23. Opłaty za warsztaty weekendowe lub inne są ustalane osobno.
24. Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia opłacenie zajęć, mogą je odpracować na rzecz Szkoły Tai Chi Guangfu tak, by nie przerywać treningów. Sprawy tego typu są omawiane indywidualnie.

TRENINGI
25. Uczestnik uczęszcza na zajęcia dostosowane do poziomu jego umiejętności. W przypadku chęci uczestniczenia w zajęciach innych grup należy skonsultować to z prowadzącym.

TRENINGI ONLINE

26. Niektóre ćwiczenia prezentowane na stronach serwisu i w kursach e-mailowych mogą się okazać dla pewnych osób zbyt wyczerpujące lub niebezpieczne dlatego przed ich rozpoczęciem należy skonsultować się z lekarzem, najlepiej specjalistą od medycyny sportowej.
Autor (autorzy) niniejszego serwisu online w żaden sposób nie ponoszą odpowiedzialności za urazy użytkowników odwiedzających serwis, powstałe w wyniku wykonywania ćwiczeń i/lub stosowania metod treningowych prezentowanych na łamach niniejszego serwisu.

27. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co jest prezentowanie na stronie i kursach e-mailowych. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi i dopiero wtedy gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, mogą być wprowadzane w życie.

INFORMACJE KOŃCOWE
28. Szkoła Tai Chi Guangfu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy mogą dokonać na koszt własny.
29. Uczestnictwo w zajęciach jest zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu. Nieprzestrzeganie go może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.