yang jwing ming tai chi

Dlaczego warto ćwiczyć Chi Kung

Dlaczego warto ćwiczyć Chi Kung

Dr Yang Jwing-Ming
Wstęp do II wydania „Esencja Qi Gong Taiji”.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat, zachodnie społeczeństwo oraz społeczność medyczna stopniowo zaczęły rozumieć oraz akceptować chińska koncepcje „Qi”. Obecnie wierzy się, że Qi to bioelektryczność krążąca w ludzkim ciele. Również w ciągu ostatnich dwudziestu lat bioelektryczność rozwinęła się jako nowa gałąź nowoczesnej nauki. Z powodu dużego zainteresowania tą nową dziedziną, a także z powodu większej otwartości Chin i łatwiejszej komunikacji z chińska kulturą, prawdopodobnie będzie się ona rozwijać dalej w ciągu następnych dwudziestu lat. Najbardziej oczywistą tego oznaką jest szeroko akceptowane leczenie akupunkturą oraz wzrost popularności Qigong i Taiji Quan.

Zaskakująco, główną przyczyną popularności Taiji Quan nie jest jego potencjał jako sztuki walki, a raczej zdolność do poprawy zdrowia. Chociaż Taiji Quan jest sztuką walki, pozwala praktykowi na osiągniecie głębokiego poziomu relaksu ciała, ciszy i spokoju umysłu. Najistotniejszą jednak rzeczą jest poprawa wewnętrznego krążenia Qi, co jest kluczem dla zachowania zdrowia i leczenia wielu chorób.

Początkowy trening Taiji Quan jest całkowicie pozbawiony napięcia, a użycie mięśni minimalne, inaczej niż to jest w pozostałych wewnętrznych stylach walki, takich jak: Xingyiquan, Baguazhang czy Liu He Ba Fa. Z tego powodu Tai Chi może być praktykowane przez ludzi w każdym wieku. Zgodnie z moim osobistym doświadczeniem w nauczaniu, duży procent osób zaczynających praktykę Taiji stanowią ludzie chorzy lub w podeszłym wieku. Szczególnie w Chinach Tai Chi jest bardzo popularne ze względu na swe właściwości poprawy zdrowia i leczenia wielu dolegliwości, zwłaszcza takich jak: problemy z żołądkiem, płucami, sercem, nerkami, wysokim ciśnieniem krwi, artretyzmem, zaburzeniami umysłowymi i wieloma innymi. Poznawszy zasady Qi Gong oraz teorie treningu Taiji Quan, można z łatwością zrozumieć jak to się dzieje, że może ono tak korzystnie wpływać na zdrowie.

Chociaż Taiji Quan rozluźnia ciało i uspokaja umysł, jednak najważniejszą korzyścią jaką można uzyskać dzięki praktyce, jest głębszy poziom zrozumienia życia i natury.

Taiji jest drogą, na której używa się energii do komunikowania się z naturą. Jest to sposób na osiągniecie zarówno fizycznego jak i umysłowego czy też duchowego zdrowia. Osiągnąwszy ten stan, jakże dłużej można mieć wątpliwości co do znaczenia życia?

Zestawy Qi Gong wykorzystywane w Taiji Quan są prostymi ćwiczeniami, które dają odczucie Qi oraz wiedzę, jak z nią pracować. Oprócz poprawy krążenia energii, są one kluczem do pomyślnej praktyki Taiji Quan, zarówno dla zdrowia jak i dla celów sztuk walki.

W rzeczywistości nie ma zbyt dużej różnicy pomiędzy Tai Chi Chi Kung a samym Taiji. Wszystkie wymagania dla poprawnej praktyki są takie same. Jedyną różnicą jest to, że formy Qi Gong są o wiele prostsze niż ruchy Taiji Quan. Pozwala to praktykowi skoncentrować cały swój wysiłek na zwiększaniu zdolności odczuwania wewnątrz ciała. Niektóre formy w zestawach Qi Gong są uproszczonymi ruchami zaadoptowanymi z sekwencji Taiji Quan.

Istnieje kilka różnych stylów Taiji Quan, a każdy z nich ma swoje własne zestawy Qi Gong. W książce tej przedstawiam jeden z nich, który został mi przekazany przez moich mistrzów. Pierwszy rozdział omawia historyczne tło Qi Gong i Taiji Quan oraz wprowadza ogólne teoretyczne i treningowe koncepcje Qi Gong. Drugi rozdział omawia korzeń oraz esencje teorii Taiji: Yin i Yang. Na koniec, trzeci rozdział omawia ćwiczenia Qi Gong Taiji.