książki ta chi

Polecane książki o Tai Chi Chuan

POLECANE KSIĄŻKI O TAI CHI CHUAN

W języku polskim dostępnych jest kilka niezwykle wartościowych pozycji książkowych o Tai Chi. Ich zrozumienie Tai Chi i praca jaką włożyli w propagowanie tej sztuki godne są uwagi i szacunku. Wszystkie książki umieszczone poniżej polecamy jako naprawdę dobre.

Tai Chi Chuan (Taijiquan) jest dobrze znaną chińską sztuką walki. Jednak większą popularność w dzisiejszym świecie zyskuje ono nie dzięki swym aspektom bojowy, a zdrowotnym. Regularna praktyka Tai Chi działa leczniczo między innymi na następujące choroby: wysokie ciśnienie krwi, artretyzm, astmę, dolegliwości żołądkowe i nerwice. Wytrwały trening sprzyja również znacznemu wydłużeniu życia i spowolnieniu procesów starzenia się.

Oprócz tych niewątpliwych korzyści Tai Chi pomaga rozluźnić ciało, wzmacnia umysł i prowadzi go do głębokiego stanu spokoju. Jest to cecha szczególnie istotna w dzisiejszym zabieganym i sfrustrowanym społeczeństwie.

Autor: dr Yang Jwing Ming jest znanym pisarzem i nauczycielem chińskiego Taijiquan i Qigong z  ogromnym doświadczeniem w praktyce i nauczaniu tej sztuki.  Dla osób ćwiczących Taiji w naszej szkole polecamy szczególnie trzy pozycje książkowe o Tai Chi i Qigong dr. Yanga, niektóre dostępne również z płytami DVD. Jest w nich omówiona duża część materiału uczonego na naszych zajęciach.

„Tai Chi Chuan Klasyczny Styl Yang” – Yang Jwing Ming – (YMAA 2003)

Taijiquan Klasyczny styl Yang zawiera pełny i szczegółowy opis tradycyjnej, długiej formy Taijiquan stylu Yang wywodzącej się od Yang Pan-Hou. Dr Yang Jwing-Ming krok po kroku opisuje sekwencję 112 postaw, wyjaśniając metody prawidłowej regulacji ciała, oddechu, umysłu i Qi (energii). Omówione zostały również zestawy Qigong Taiji stanowiące klucz dla zrozumienia wewnętrznej strony form i ruchów, teoria Taiji, związki Qigong z Taijiquan, trening dźwięków oraz stanowiące kanon wszystkich systemów Taiji – Trzynaście Postaw. Książka dla każdego prawdziwego entuzjasty Tai Chi. Dostępna również z kasetą wideo.

„Esencja Qigong Taiji” – Yang Jwing Ming – YMAA 2003

Praktyka samych tylko ćwiczeń Chi Kung Tai Chi może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy zdrowia ćwiczącego. Oprócz tego, praktycy sztuk walki odkryją, że ćwiczenia te są kluczem do energetyzowania ciała na wyższy poziom bojowej wydajności i wytwarzania Nei Jing (wewnętrznej mocy). Chociaż ruchy Tai Chi wyglądają na bardzo proste, to jednak teoria stojąca za nimi jest bardzo głęboka. Systematyczna praktyka umożliwia wyregulowanie i zrelaksowanie ciała, oddechu i umysłu. Pozwala to na wzbudzenie gładkiego krążenia Chi w całym ciele oraz doprowadzenie jej do mózgu w celu jego odżywienia i podniesienia ducha witalności. Książka omawia w skrócie tło i zasady chińskiego Chi Kung i Tai Chi Chuan oraz objaśnia kilka zestawów ćwiczeń Chi Kung Tai Chi. Uzupełnieniem tego podręcznika jest taśma wideo Chi Kung Tai Chi Chuan. Książka i taśma zawierają szczegółowe wyjaśnienia i demonstrację zawartych w nich ćwiczeń tak, by Czytelnik mógł podjąć samodzielną naukę. Ponadto książka przedstawia podstawową teorię i zasady Chi Kung.

„Sekrety Dawnych Mistrzów Taiji” – Yang Jwing Ming – YMAA 2002

Przez wieki rozwoju Taiji dawni mistrzowie badali i doskonalili jego zasady. Chcąc uchronić swoją sztukę przed zapomnieniem opisywali ją w pilnie strzeżonych wierszach i pieśniach, przekazywanych tylko najbardziej zaufanym uczniom. Wiersze te i poematy będące niezmierzoną skarbnicą mądrości dla wszystkich praktyków Taiji dopiero w dzisiejszych czasach zostały opublikowane i udostępnione szerszej społeczności. Niniejsza książka o Tai Chi zawiera wybrane teksty w tłumaczeniu dr Yang Jwing-Minga i opatrzone jego komentarzem. Czytanie i rozważanie Klasyk Taiji jest zawsze nieustannym źródłem inspiracji i motywacji do doskonalenia swojej sztuki i powinno być stałym nawykiem każdego poważnego praktyka Taiji.

Inne polecane książki:

„Klasyczne Tai Chi” – Waysun Liao – GALAKTYKA 2001

Mistrz Waysun Liao omawia wewnętrzne działania i techniki ruchów Tai Chi w oparciu o nowe tłumaczenie trzech podstawowych tekstów, często uznawanych za biblię Tai Chi. Autor mówi, jak zwiększyć wewnętrzną energię (chi) i przekształcić ją w siłę wewnętrzną (jing), tak aby móc uniknąć ewentualnej konfrontacji fizycznej. Opisy technik uzupełniają rysunki autora. Mistrz Waysun Liao nauczał Tai Chi 20 lat, praktykował także zielarstwo, akupunkturę i feng-shui.

„W uścisku z tygrysem powrót na górę” – Chungliang Al. Huang – Rebis 2000

Niewiele jest na świecie prac o Taiji, napisanych przez azjatyckich praktyków z myślą o zachodnich czytelnikach. „W uścisku z tygrysem powrót na górę” jest książką pod tym i każdym innym względem wyjątkową. Mistrz Chungliang Al Huang , „tancerz tai ji”, nie ogranicza się tylko do prostego opisu technik. Głęboko wnika w istotę chińskich ćwiczeń gimnastycznych i sugestywnie przekazuje ich niepowtarzalny klimat.

„Droga Tai Chi” – Jou Tsung Hwa – RAVI 1997 droga tai chi, książki o tai chi

To wznowienie książki, która nadal jest najlepszą, polecaną przez trenerów w Polsce, pozycją dotyczącą tai chi. Droga tai chi zawiera pełen wykład na temat tai chi i zestaw ćwiczeń, pomocnych w praktyce. Tai-chi oznacza fundamentalną zjednoczoną aktywność, która jest pierwotna wobec wszelkich rozdwojeń i podziałów na czas i przestrzeń, przeszłość i przyszłość, energię i formę, świadomość i ciało. Zaś tai-chi chuan to starodawna chińska sztuka równoważenia wewnętrznej energii dzięki cyklom płynnych ruchów całego ciała. Osiągnięcie mistrzostwa w tej sztuce niesie zdrowie, długowieczność i pogodę ducha, ale przede wszystkim oznacza przekroczenie bariery między umysłem, a światem zewnętrznym i rozpoznawanie w każdej żywej istocie siebie samego.

 

„Wewnętrzna struktura Tai Chi” – Mantak Chia – ABA 2002

Książka opowiada o historii i filozoficznych podstawach a także doświadczeniu zespolenia, charakterystycznym dla ćwiczeń tai-chi prowadzących do fundamentalnej jedności aktywności i zniesienia granicy między umysłem a światem. Ćwicząc Tai Chi uczymy się pewnego sposobu rozumienia świata, którego podstawę stanowi taoistyczna zasada działania przez powstrzymywanie się od działania. Po wielu latach praktykowania Tai Chi ciało i umysł osiągają stan elastyczny. Kiedy zapytamy ćwiczących: „Czym jest Tai Chi?”, możemy otrzymać wiele różnych odpowiedzi. Dla jednych jest to rodzaj gimnastyki zdrowotnej regulującej oddech i rytm pracy serca i wywierającej zbawienny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Inni uważają Tai Chi za rodzaj praktyki medytacyjnej uspokajającej umysł i czyszczającej go z niepotrzebnych myśli, wyobrażeń, emocji. Są też tacy, którzy postrzegają Tai Chi jako praktykę psychosomatyczną, i tacy, którzy zaliczają Tai Chi do sztuk walki. Na pozór wszystkie te próby określenia czym jest Tai Chi nawzajem się wykluczają. W odniesieniu do Tai Chi sprzeczność ta jest jednak pozorna. Istotę Tai Chi stanowi bowiem pewna zasada, którą można zastosować we wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach. W pewnej starej japońskiej opowieści samuraj zapytał mnicha: „Mędrcze, jaka jest różnica między niebem a piekłem?”. Mnich odrzekł: „Jesteś gburem!”. Samuraj rozzłościł się, wyciągnął miecz krzycząc: „Zginiesz za tę zniewagę!”. Mnich uśmiechnął się i stwierdził: „To jest właśnie piekło”. Samuraj zrozumiał mądrość tych słów i skłonił się przed nim w podzięce za naukę. Mnich zaś rzekł: „To jest właśnie niebo”. Ta krótka historia to dobry przykład na charakterystyczną dla mistrzów umiejętność opanowywania emocji.

„Podstawowy kanon Tai-Chi w tradycji rodziny Yang” – Douglas Wile – Medium 2005

NIniejsza książka o Tai Chi jest prezentacją jednej z najszlachetniejszych tradycji rozumienia i nauczania zasad tai-chi. Wydobywa i udostępnia klasyczne teksty dotyczące praktyki tai-chi, a pochodzące od mistrzów, których sława i głębia doświadczenia wydają się niedościgłe. Książka zawiera przekład klasycznych tekstów chińskich na temat zasad praktykowania sztuk walki. Teksty pochodzą od słynnych mistrzów z rodziny Yang, twórców najbardziej rozpowszechnionej obecnie na świecie formy tai-chi. Według nich nie osiągnie się prawdziwych postępów w sztukach walki bez realizacji podstawowych zasad, takich jak np. pełne rozluźnienie klatki piersiowej, „podwieszenie” głowy, rozróżnianie pustki i pełności. Zebranie tych zasad w jednym dziele czyni tę książkę niezbędnym podręcznikiem dla wszystkich praktyków sztuk walki.

Przygotowanie: Mariusz Sroczńyski – TAI CHI Szkoła Taijiquan Mariusza Sroczyńskiego